Младежки информационно-консултански център (МИКЦ) - Добрич
Обучение “Наркотици – злоупотреба, зависимости, видове”

Как да ни откриете

гр.Добрич, пл. Стария орех 1
Телефони: 058 602 535;
058 600 148; 058 602 691
e-mail:
mcdobrich@mc-dobrich.org

map