С Е Д М И Ч Н А П Р О Г Р А М А
22 до 25 април 2019 г. Младежки център - Добрич
ВТОРНИК - 23 април
Младежки център, Концертна зала, 19:00 ч.

Спектакъл "Внимание, излъчваме в ефир" на театрален клуб "Гео Милев" при Младежки център Добрич с ръководител Драгомил Георгиев.
организатор: Младежки център - Добрич

СРЯДА - 24 април
Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост, 12:20 - 13:00 ч.

Младежка академия, обучителен модул "Безопасен интернет".
организатор: Младежки център - Добрич

ЧЕТВЪРТЪК - 25 април
Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост, 14:15 - 15:45 ч.

Младежка академия, обучителен модул "Депресия".
организатор: Младежки център - Добрич
Младежки център, Концертна зала,18:00 ч.
Концерт "Пролетно вдъхновение" - годишна продукция на Студио за поп-рок певци "Сарандев" и Клуб "Пиано" при Младежки център - Добрич.
организатор: Младежки център - Добрич

Как да ни откриете

гр.Добрич, пл. Стария орех 1
Телефони: 058 602 535;
058 600 148; 058 602 691
e-mail:
mcdobrich@mc-dobrich.org

map