С Е Д М И Ч Н А П Р О Г Р А М А
за времето от 07 до 11 май 2019 г. Младежки център - Добрич

ВТОРНИК - 07 май
Младежки център, Концертна зала, 19:00 ч.
Спектакъл ''Четири стаи", на Клуб ''Театър" при Младежки център - Добрич, с ръководител Лана Анцаридзе
организатор: Младежки център - Добрич

Сряда - 08 май
Младежки център, Зала 6, 10:00 - 14:00 ч.

Театрална лаборатория ''Да бъдеш артист" с водещи: проф.Боньо Лунгов и доц. д-р Константин Каракостов
организатор: Младежки център - Добрич

Сряда - 08 май
Младежки център, Концертна зала, 18:30 ч.

Благотворителен концерт "Да подадем ръка на Калин"
организатор: ПГВМ "Проф. д-р Георги Павлов", гр. Добрич

ЧЕТВЪРТЪК - 09 май
Младежки център, Концертна зала, 18:00 ч.

Концерт на СУ ''Св. Климент Охридски", Випуск' 2019
организатор: СУ ''Св. Климент Охридски"


ЧЕТВЪРТЪК - 02 май

Младежки център,  фоайе

Изложба рисунки Ние най-малките“ - Ателие Палитра“ при Младежки център - Добрич с ръководител Галина Върбанова.

организатор: Младежки център - Добрич

 

ПЕТЪК - 03 май

Младежки център, Концертна зала, 16:30 ч.

Национална конференция по гражданско образование 

организатор: СУ Св. Климент Охридски“

 

СЪБОТА - 04 май

Младежки център,  фоайе, 18:00 ч.

Бал с маски

организатор: Детски общински съвет със съдействието на Община Добрич и Младежки център - Добрич

Как да ни откриете

гр.Добрич, пл. Стария орех 1
Телефони: 058 602 535;
058 600 148; 058 602 691
e-mail:
mcdobrich@mc-dobrich.org

map