Печат
Младежки център - Добрич и Фондация "Лумос", България

II Областен конкурс за есе на тема

“Защо семейството е важно за всяко дете?“


Р Е З У Л Т А Т И

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
ПЪРВА НАГРАДА
Виктор Христов Лазаров, 11г., гр. Добрич, СУ "П. Р. Славейков".
ВТОРА НАГРАДА
Диляна Веселинова Тонева, 13г., гр. Каварна, ОУ "Й. Йовков".
ТРЕТА НАГРАДА
Йоана Петкова Кръстева, 13г., гр. Каварна, ОУ "Й. Йовков".
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:
Петър Николов Трифонов,13 г., гр. Добрич, СУ "Св. Кл.Охридски"
Велизар Трифонов Енчев, 12г., ОДК гр. Шабла.
Арзу Амди Сюлейман, 14г., гр. Добрич, ЕГ "Гео Милев".
Митко Мариянов Георгиев, 14г., с. Овчарово, Община Добричка

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
ПЪРВА НАГРАДА
Кристияна Недкова Петрова,18г., гр.Добрич, СУ "Л. Каравелов".
ВТОРА НАГРАДА
Тодор Кирилов Тодоров, 18г., гр. Добрич, ЕГ "Гео Милев".
ТРЕТА НАГРАДА
Марина Николаева Иванова, 16 г., гр. Тервел, СУ "Й. Йовков".
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА
Деница Георгиева Бориславова, 16г., гр.Добрич, ЕГ "Гео Милев".
Ростислав Кирилов Кирилов, 16г., гр. Добрич, ПМГ "Иван Вазов".
Лидия Христова Лазарова, 15г., гр. Добрич, ЧПГТП "Р. Цончев".
Александър Пламенов Петров, 16г. гр. Добрич, ЕГ "Гео Милев"

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ОРИГИНАЛНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ТЕМАТА
Мария Христова Боева, 14 г., гр. Добрич, ЕГ "Гео Милев".
Петя Диянова Жекова, 17 г., гр. Добрич, ФСГ "Васил Левски".
Наградите ще бъдат връчени на 19 декември от 10:30 часа във фоайето на Младежки център - Добрич. 

Как да ни откриете

гр.Добрич, пл. Стария орех 1
Телефони: 058 602 535;
058 600 148; 058 602 691
e-mail:
mcdobrich@mc-dobrich.org

map

Интересни видео клипове