Контакти

Длъжностните лица към Общински младежки център "Захари Стоянов" гр. Добрич, с които можете да контактувате директно.

# Име Позиция Телефон Мобилен телефон Факс
1 Мими Иванова Директор 058 602 535 0884 311 426 058 602 535
2 Неделчо Кирчев Счетоводител 058 600 148 0884 311 425 058 602 535
3 Стефка Петкова Касиер 058 600 148 0884 311 427 058 602 535
4 Елена Карабельова Организатор 058 602 691 0892 244 960 058 602 535
5 Силвия Венелинова Организатор 058 602 691 0884 311 428 058 602 535
6 Надя Неделчева Организатор 058 602 691 0884 311 429 058 602 535
7 Маргарита Ганчева организатор 058 602 691 0884 311 430 058 602 535
8 Петър Петров Главен специалист 0884 311 424 058 602 535

Как да ни откриете

гр.Добрич, пл. Стария орех 1
Телефони: 058 602 535;
058 600 148; 058 602 691
e-mail:
mcdobrich@mc-dobrich.org

map